Internationale conferentie Techniek en Technologie

Op 16 juni 2022 was de internationale conferentie Techniek  & Technologie. Konra Buls en Henrique Dekkers verzorgden daar vanuit Sterktechniekonderwijs Haaglanden  – samen met MK educatie – een masterclass over een vmbo-mbo leerroute met keuzevakken/keuzedelen en generieke technische vaardigheden die in verschillende aansprekende contexten aangeleerd worden.

Met name dat laatste vonden de deelnemers interessant omdat het een oplossing is voor profielen en keuzevakken op het vmbo die geen aanverwante doorstroom naar het mbo hebben. De oplossing zit in generieke vaardigheden die een leerling verwerft in een voor haar of hem motiverende context op een voor haar/hem haalbaar niveau. Daarna volgt een verdieping en specialisatie in de context. Deelnemers vonden het een interessant en aansprekend idee, waar vooral leerlingen hun voordeel mee kunnen doen omdat een onomkeerbare keuze uitgesteld wordt. Het gezegde ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ mag dan in het kader van LOB omarmd worden, voor de opleidingen is dit organisatorisch en financieel wel een uitdaging. Het concept van geperforeerde opleidingen kan als vervolg op een basis van generieke technische vaardigheden een uitkomst bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programmamanagement (Reina Boekhoudt: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl)

Henrique Dekkers