• Meer meisjes in mbo-techniek

  Van installatie van zonnepanelen tot onderhoud van windmolens: de energietransitie kan niet zonder mbo-vakmensen. Ook de vraag naar zorgtechnici groeit met de dag. Meer technische mbo-vrouwen zijn daarom niet alleen van belang om deze vacatures te vervullen, maar ook om bij te dragen aan de innovatie die we in de techniek nodig hebben. Voor échte doorbraak hebben we divers samengestelde teams nodig die verschillende perspectieven inbrengen en zorgen voor vernieuwing. Daarnaast bieden banen in de techniek kansen voor economische zelfstandigheid van vrouwen. Het aantal vrouwen dat een technische studie op het hbo/wo kiest, is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Het aantal vrouwen dat een technische mbo-opleiding kiest, heeft helaas niet eenzelfde stijging doorgemaakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk. Binnen de stuurgroep ‘meer meisjes in mbo-techniek’ hebben daarom werkgevers en het onderwijs hun krachten gebundeld om de instroom van vrouwen in technische en IT- opleidingen in het mbo te verhogen en zodoende de genderdiversiteit bij technische beroepen te verbeteren.

  De stuurgroep heeft in de periode 2020 – 2022 gewerkt aan verschillende speerpunten binnen het thema ‘meer meisjes in mbo-techniek’ Zo is er aandacht geweest voor de versterking van de samenwerking met SBB, is het ambassadeursnetwerk voortgezet en is er gewerkt aan de verbinding met STO. In 2020 heeft een landelijke kennisconferentie plaatsgevonden waar de tot dan toe opgedane kennis over het thema is gedeeld. In 2021 en 2022 zijn wegens Covid-19 de kennisconferenties digitaal georganiseerd, in de vorm van vier online roadshows. Een terugkoppeling van deze roadshows is op te vragen via: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl.

  Heb je nog vragen over de roadshows, over het project, over VHTO of over iets anders? De contactpersoon, Floor Vink, is bereikbaar via vink@vhto.nl

 • Docenten on Tour Delft

  Deze middag/avond is wellicht interessant voor docenten vo, verbonden aan STOHA:

  Datum: 1 november 2022

  Tijdstip: tussen 16.00 – 20.00 uur

  Start programma bij OGD – einde programma bij Festo.

  Inhoud:

  • Vmbo/havo/vwo docenten in de bètavakken (techniek, wiskunde, scheikunde, natuurkunde) maken kennis met diverse aspecten binnen het Delfts bedrijfsleven.
  • Doel: context geven voor een beroepsbeeld (welke bedrijven zijn er, welke werknemers hebben deze bedrijven nu en in de toekomst nodig).
  • Vervolg: docenten gaan aan de slag met wat ze gezien en ervaren hebben om het geleerde toe te passen in hun les. Dit doen we in een snelle werkvorm ook op deze dag en wij geven er een vervolg aan in het voorjaar.
  • Resultaat: contacten met de Delftse bedrijven en eventueel een vervolgbezoek met leerlingen van hun school.

  Aanmelden kan via deze link: https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/docenten-on-tour-bedrijvenbezoek/

 • Masterclass voor vmbo-t

  De Masterclass voor vmbo-t staat online bij “bijscholingvmbo”. Het belooft een heel leuke en leerzame dag te worden! Geef je op via deze link: Bijscholing VMBO | Aanbod voor de nieuwe profielen

 • Docenten workshop – bèta, techniek en IT voor iedereen

  Wil jij je leerlingen enthousiasmeren voor wiskunde, natuurkunde en techniek? In de workshop ‘bèta, techniek en IT voor iedereen’ gaan we hiermee aan de slag. Hoe motiveer je leerlingen die in eerste instantie niet gemotiveerd lijken? Gebruik je lesmateriaal waar alleen mannelijke techneuten in voorkomen? Hoe geef je complimenten en feedback? We geven tijdens deze workshop concrete handvatten mee om tijdens jouw lessen een grotere groep leerlingen te motiveren voor bèta, techniek en IT. De gratis online workshop op is toegankelijk voor alle leerkrachten binnen het primair en secundair onderwijs. Er is keuze tussen donderdag 10 november 2022, 15.30-17.00 of dinsdag 15 november 2022, 19.00-20.30 uur. Wil jij je aanmelden? Mail naar schoneveld@vhto.nl.

 • 6e Conferentie Techniek & Technologie

  Het is nog ver weg, maar noteer alvast in uw agenda: op 31 maart 2023 vindt in Nijkerk de 6e conferentie Techniek en Technologie plaats. Locatie: Hart van Holland, Nijkerk. Vmbo en mbo samen op één dag, onder één dag voor een bredere doelgroep dan alleen techniek. Meer informatie en aanmelden: www.procuratio.nu.

 • Vakbeurs Metavak voor leerlingen en docenten (4-6 oktober 2022)

  Van 4 tot en met 6 oktober 2022 vindt de Metavak plaats. Metavak staat voor Metaal vakbeurs en is het vakinhoudelijke event voor de metaalbranche, die plaatsvindt in de Evenementenhal in Gorinchem.
  Bewonder de nieuwste computergestuurde machines, lasrobotica, 3D metaal-printers en meer. Neem kennis van industriële automatisering, CadCam software en meet-en regeltechniek. Leg contact met interessante bedrijven.
  Nieuw dit jaar is dat docenten en studenten alle dagen welkom zijn!
  Aanmelden bij de Metavak en op de dag verzamelen bij de speciale stand op de beurs voor uitleg. Daar vind je ook de Wall of Fame met stageplaatsen of afstudeeropdrachten.

  Bezoek aan de Metavak is kosteloos, maar onderwijsinstellingen moeten zich wel aanmelden via de website www.metavak.nl op de button ‘Bestel tickets’. Zonder aanmelden vooraf is toegang niet mogelijk. De kosten voor transport zijn voor rekening van school.
  Op de website vindt u ook meer informatie over de exposanten en de beurs in het algemeen.

 • Techniek-hotspots in regio Haaglanden

  Sterk Techniekonderwijs draait om samenwerking. En dat is precies wat er gebeurt in de regio Haaglanden, waar een aantal technische hotspots gerealiseerd wordt: fysieke leeromgevingen voor hybride onderwijs. De hotspots in Haaglanden zijn complementair aan elkaar en met andere technische leeromgevingen zoals lokalen techniek en technologie in vo en mbo, de bedrijfsvakopleidingen en de bedrijven. Bovendien hebben alle technische Hotspots een focus, die aansluit bij de regio. Een mooie ontwikkeling, waar leerlingen zich kunnen verwonderen over, kennismaken met en oriënteren op technologie en de nieuwste ontwikkelingen!

  Binnen STOHA is ‘hotspot’ al langer een begrip, omdat veel vmbo-scholen al enkele jaren samenwerken met het Techniekinnovatiehuis van ROC Mondriaan. Dit Techniekinnovatiehuis is een hotspot voor het vmbo en mbo. Onlangs is ook de Hotspot Techniek van het Maris College officieel geopend. Het streven is om een landschapskaart Haaglanden te maken met een overzicht van de diverse locaties, waar je techniek en technologie kunt voelen en ervaren.

  Meer informatie

  Judith van Biemen, algemeen directeur Maris College:

  “Met onze Hotspot willen we leerlingen laten zien hoe leuk, innovatief en creatief het werken in de techniek is. Hiermee willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen een toekomst in de techniek gaan overwegen. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op meisjes.”

 • Delft koestert en stimuleert onderwijstalent

  Delft wil meer mensen enthousiast maken om les te geven in het bèta-onderwijs. Gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft hebben op 21 april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om dit met elkaar op te pakken. In het plan gaat het om het aantrekken en behouden van potentieel onderwijstalent.

  Initiatiefnemer Renée Prins van TU Delft is opgelucht dat partijen zich gezamenlijk willen inzetten. “Vanuit de lerarenopleiding TU Delft zijn we al langer bezig met dit vraagstuk. Het is niet iets wat alleen het onderwijs kan oplossen. Het vraagt om een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onze aanpak richt zich op belangstellenden die naast hun studie of loopbaan in het bedrijfsleven 6 – 8 uur per week les willen geven op een voortgezet onderwijsschool in de bèta-techniek vakken”.

  Er is een tekort aan vakdocenten. Bovendien zijn mensen met een bèta- of techniekopleiding aantrekkelijke werknemers voor het bedrijfsleven. Dat zorgt voor zorgelijke vooruitzichten. De prognose is dat er in 2023 585 Fte tekort is aan docenten in de bètavakken in Zuid-Holland (bron: Techniekpact).

  Prof Dr. Rob Mudde van de Technische Universiteit Delft ziet het als iets waar iedereen last van zou kunnen krijgen. ”Technologie dringt door in al onze sectoren. In onze complexe maatschappij zijn zowel grote als kleinere raderen onmisbaar. Daar hoort goed techniekonderwijs bij op alle niveaus. Dat kan niet zonder goed opgeleide docenten in het bètadomein.”

  Het toegang hebben tot technisch talent is één van de unique selling points waarom bedrijven zich willen vestigen in Delft. Onvoldoende vaktechnische docenten is daarom nu en de komende jaren een acuut probleem. Het heeft op langere termijn gevolgen voor de beschikbaarheid van technisch talent en voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het initiatief van groot belang voor het realiseren van de ambities van Delft. “Goed onderwijs is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch talent wordt opgeleid voor de Delftse arbeidsmarkt. Met alle plannen in Delft om zich in de gehele techniek-keten te profileren kan gebrek aan docenten een kritisch knelpunt worden.”

  Jacqueline de Boer is teamleider van Stanislas Krakeelpolderweg en projectleider van de programmalijn docentprofessionalisering bij Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden. Zij weet als teamleider als geen ander wat er voor nodig is om de vacatures voor de praktijkvakken gevuld te krijgen. “Voor een beroepsgericht vak heb je praktijkmensen nodig. Dezelfde mensen die overvraagd worden door de arbeidsmarkt. Daarom doen wij ervaring op met het begeleiden van mensen die flexibel inzetbaar zijn. Belangstellenden die naast een onderwijsbaan ook in het bedrijfsleven werkzaam zijn of nog een technische opleiding volgen. In de samenwerking geven we voorrang aan het vmbo, gezien het nijpende tekort aan vakdocenten.”

 • Burgemeester Van Zanen opent Hotspot Techniek aan Zee

  Woensdag 3 maart heeft burgemeester Jan van Zanen een bezoek gebracht aan de Hotspot Techniek van het Maris College, gevestigd in de voormalige kantine van de Visafslag. Hij heeft de nieuwe locatie van het Maris College officieel geopend.

  De Hotspot is de nieuwe technische experimenteerruimte van het Maris College. Onder begeleiding van de techniekdocent en de technisch onderwijsassistent maken de leerlingen kennis met nieuwe technieken door vooral te doen. Dat is mede mogelijk gemaakt door Johan van Nieuwenhuijzen, managing director van de Visafslag: “We kregen vorige jaar contact met het Maris College dat ruimte zocht om leerlingen technisch onderwijs te geven en deze faciliteit hadden wij ter beschikking.