• Opendagen regionale vakopleiding metaal MTEC+ Schiedam

  Op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari a.s. heeft MTEC+ vakopleiding voor de metaal in Schiedam de eerste open dagen in 2023.

  • Vrijdag 13 januari van 14.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag 14 januari van 10.00 tot 14.00 uur

  Het adres van het ONS-gebouw, waarnaast wij zijn gevestigd, is:

  Van Heekstraat 15 Schiedam (als u de poort door bent, slaat u linksaf en daar ziet u onze MTEC+ vlaggen al hangen)

  Zie ook https://metalent.nl/ en vooraf aanmelden mag, maar is niet verplicht https://metalent.nl/aanmelden/

 • Online gastlessen METAALTECHNIEK met Jochem Uytdehaage

  Hoe mooi is het als jongeren meerdere bedrijven kunnen bezoeken vóórdat ze een mbo-opleiding kiezen?

  Om sfeer te proeven en tijdens een rondleiding te horen welke beroepen horen bij wat je ziet. En welke opleiding je daarvoor moet volgen… In november organiseerden wij vier interessante excursies naar mooie technische bedrijven in de regio. De interesse voor Metalent on Tour was zo groot dat helaas niet iedereen mee kon. Daar hebben wij nu wat op bedacht! Samen met hoofdmeester Jochem Uytdehaage (Olympisch Kampioen schaatsen) van OnlineGastles organiseren wij op 19 en 26 januari 2023 twee unieke online gastlessen bij gerenommeerde technische bedrijven in de regio. Deze bedrijven openen virtueel hun deuren om te laten zien hoe mooi (en leuk!) werken in de techniek is. Jochem gaat vanuit de studio in gesprek met een medewerker van het bedrijf. Ook de live kijkers kunnen -via Jochem- online vragen stellen aan de medewerker van het bedrijf.

  Wanneer is welke les?

  Les 1: Precisietechniek
  Donderdag 19 januari 09:30 (circa 30 minuten)
  In deze les gaat hoofdmeester Jochem in gesprek met een expert en een oud-leerling van het bedrijf Boers & Co over precisietechniek (ook wel: verspanen). Wat houdt deze techniek in en wat kun je ermee maken? 

  Les 2: Superjachtbouw
  Donderdag 26 januari 09:30 (circa 30 minuten)
  In deze les gaat hoofdmeester Jochem in gesprek met een medewerker van het bedrijf Oceanco over de verschillende metaalbewerkende beroepen om samen een superjacht te bouwen. Welke opleidingen moet je volgen om in de precisietechniek of superjachtbouw te werken? Deze vragen én meer zullen beantwoord worden.

  Technische opleidingen en beroepsrichtingen Onze opleidingen zijn onder te verdelen in grofweg vier beroepsrichtingen: Metaaltechniek (constructie-, plaatwerk- en lastechniek), Precisietechniek (verspanen), Mechatronica en Service & Onderhoud (S&O). Omdat wij een aantal grote superjachtbouwers onder onze leerbedrijven hebben, met een voor jongeren zeer tot de verbeelding sprekend product, nemen wij de speciale beroepsrichting Superjachtbouw (vanaf september 2023) ook op in de gastlessen.

  Voor wie zijn deze gastlessen interessant? 

  De gastlessen zijn met name bedoeld voor derde- en vierdejaars leerlingen van vmbo-scholen die binnenkort een vervolgopleiding gaan kiezen. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden voor (een opleiding in de) techniek van harte uitgenodigd om mee te kijken.  Hoe eerder jongeren een idee hebben van wat er allemaal mogelijk is qua opleidingen, functies en (leer)bedrijven, hoe gerichter ze hun vervolgopleiding kiezen en hoe hoger het slagingspercentage aan het einde van die vervolgopleiding is. 

  Wat kost me dit? 

  Slechts tweemaal een half uur van je tijd, verder zijn er géén kosten aan verbonden. Deze online gastlessen worden georganiseerd en gefinancierd door Metalent en Sterk Techniekonderwijs (STO) ter promotie van de metaalsector. Ze vallen onder het kopje Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), de begeleiding en activiteiten waarmee uw school jongeren ondersteunt bij het maken van loopbaankeuzes.

  Hoe kan ik meekijken? 

  Na aanmelding ontvang je van Online Gastles een link naar YouTube. Met de link kun je kijken, luisteren en ook live vragen stellen. Meedoen is makkelijk, het installeren van programma’s is niet nodig. Deelnemen en vragen stellen kan anoniem, je komt nooit in beeld. Lukt het je niet om er live bij te zijn? Geen probleem, de links werken óók als terugkijk-link, dus meld je ook in dat geval gewoon aan.

 • Voertuigtechniekdagen 2022/2023

  Van 26 november 2022 tot en met 25 februari 2023 vinden de Voertuigtechniekdagen plaats.

  Tijdens Voertuigtechniekdagen openen werkplaatsen hun deuren voor jongeren om te laten zien hoe gaaf de voertuigtechniek is. De campagne ‘Voertuigtechniek, dat is een gave!’, liet jongeren vorig jaar kennismaken met alle voordelen van werken in de voertuigtechniek. Met het thema ‘Welkom in de werkplaats’ is het nu tijd om hun toekomstige werkplek ook echt te laten zien.

  De jongere kan zich aanmelden voor een bezoek aan een werkplaats op de campagnewebsite. De jongere kan mooie prijzen winnen.

  Ben je docent, dan kun je jouw leerlingen stimuleren om mee te doen en te laten ervaren hoe het is om te werken in de voertuigentechniek. Laat jouw leerlingen in het kader van LOB/praktijkgericht programma/keuzevak/ keuzedeel van dichtbij zien hoe gave voertuigen worden gespoten, nieuwe banden krijgen of een trailer wordt gebouwd en laat ze vragen stellen aan de specialisten… het kan allemaal tijdens een bezoek aan een werkplaats.

  Zie voor meer informatie de flyer. Op de site kun je ook leuke filmpjes vinden.

  Heb je vragen kun je bellen en mailen naar: Mabri Fennema: m.fennema@oocinfo.nl.

     
 • Startconferentie Docentenvraagstuk

  Op maandag 21 november jl. vond de startconferentie plaats, georganiseerd door STOHA, met als thema: “Docentenvraagstuk”. Onder het genot van een viergangendiner zijn de bijna 40 genodigden in gesprek gegaan over wie en wat nodig is voor de realisatie van hoogwaardig, aantrekkelijk en innovatief onderwijs. De gasten waren afkomstig uit de brancheorganisaties, schoolbesturen en overheden.

  Er waren vier tafels waar een discussie werd gevoerd en na iedere gang wisselden de deelnemers van tafel; er waren in totaal drie rondes. Aan iedere tafel zat een voorzitter als gespreksleider.

  Tijdens de plenaire opening gaf stuurgroepvoorzitter Fons Loogman een ruwe schets van het vraagstuk. Zo is er sprake van een dubbel tekort, namelijk een tekort aan docenten en krapte op de arbeidsmarkt. Als we geen mensen meer kunnen opleiden heeft dit zijn weerslag op tekorten in alle sectoren, gaan we het in de maatschappij voelen en kunnen we de grote transities niet aanpakken. Helaas zien we, ondanks alle initiatieven en plannen, het tekort alleen maar toenemen en is het een absolute noodzaak om het docententekort aan te pakken. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet.

  De conferentie was de eerste stap om deze gezamenlijke inzet te concretiseren. De vier tafelheren leidden het gesprek vanuit vier verschillende invalshoeken, om zoveel mogelijk input te krijgen. De drie leidende vragen daarbij waren:

  1. Wat valt op?
  2. Wat gaan we doen?
  3. Wie gaat het doen?

  De opbrengst van deze avond wordt in de stuurgroep van STOHA besproken en daarna worden de volgende stappen geformuleerd. Wordt vervolgd!

  Stuurgroepvoorzitter Fons Loogman tijdens de plenaire opening
 • Nieuwe leerweg

  Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door

  De minister is enthousiast over praktijkgerichte programma’s en wil graag door met de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg. De praktijkgerichte programma’s vormen een belangrijk onderdeel in het voornemen van de minister om het vmbo-onderwijs te versterken.

  Op dit moment nemen ruim 150 vmbo-scholen deel aan de pilot praktijkgerichte programma’s in de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. De ervaringen van de pilotscholen zijn bijzonder waardevol. De pilot geeft inzicht of de praktijkgerichte programma’s in de huidige vorm inderdaad tot een verbeterde aansluiting vanuit de gemengde en theoretische leerwegen op het mbo en de havo leiden. Daarom wordt de pilot zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd. Zo kan de minister op basis van de ervaringen van de pilotscholen en de monitor van de NRO bepalen op welke manier de praktijkgerichte programma’s ingevoerd kunnen worden als erkend vak in het curriculum van de gemengde en theoretische leerwegen, en of deze programma’s (op termijn) verplicht gesteld gaan worden. De minister wil de pilot dan ook niet zozeer gebruiken voor de vraag of de praktijkgerichte programma’s een vervolg moeten krijgen, maar vooral op welke manier deze zo optimaal mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het vmbo.

  Update nieuwe leerweg: geen invoering in 2024

  Het praktijkgerichte programma was onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Dit traject van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging, en het praktijkgerichte programma is een nieuw vak in de gemengde en theoretische leerwegen. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen beide trajecten.

  In het verleden heeft OCW gecommuniceerd dat de nieuwe leerweg vanaf 1 augustus 2024 ingevoerd wordt. De laatste stand van zaken is dat de minister deze ingrijpende stelselwijziging niet overhaast wil invoeren. Hij heeft daarom besloten om de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen en niet in te voeren in 2024. De invoering vergt een aanpassing van de wet. Minister Wiersma heeft op dit moment nog geen wetsvoorstel nieuwe leerweg in voorbereiding. De minister wil namelijk een dergelijke stelselwijziging bezien tegen de achtergrond van een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs. In de eerste helft van 2023 komt de minister met een visiebrief waarin hij nader zal ingaan op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.

  Kijk voor meer informatie op: https://www.nieuweleerweg.nl/ en: https://www.nieuweleerweg.nl/nieuws/@21309/ontwikkeling-pgp-en-nieuwe-leerweg/

 • Nieuwsbrief SchoolLab

  Het einde van een mooi techniekjaar is alweer in zicht!   Deze korte foto-impressies geeft een prachtige terugblik op dit jaar. Steeds meer kinderen maken kennis met de techniekserie van SchoolLab:

  – tijdens technieklessen op school
  – tijdens workshops bij techniekevenementen in het land
  – in techlabs
  – en gewoon thuis aan de keukentafel     Naast het ontwikkelen van onze eigen bouwpakketjes voor de technieklessen, is AREXX Engineering in Zwolle erkend SBB leerbedrijf voor MBO Smart Technology en afstudeer- en stagebedrijf voor MBO/HBO. 

  Zelf leren wij op onze beurt dus van kinderen die techniek net ontdekken en tegelijkertijd van studenten die al voor techniek hebben gekozen. En dat is een hele mooie combi, want hierdoor sluiten onze producten perfect aan bij de belevingswereld van onze jeugd en ons onderwijssysteem.     Inmiddels wordt er al weer volop gewerkt aan nieuwe spannende producten. Neem gerust contact op voor meer informatie of om samen te kijken naar de invulling van de technieklessen bij u op school: info@arexx.nl of 038-4542028.
  Aalt Rens
  AREXX Engineering
  Erkend leerbedrijf technische opleidingen     Leuke Kerstprojecten voor in de klas!   Laat de kinderen voor de Kerstvakantie nog een leuk techniekproject doen om mee naar huis te nemen!
  Ons advies is om alle leerlingen in de klas een eigen techniekproject van SchoolLab te geven in plaats van één heel duur, “technisch” product aan te schaffen voor de hele klas samen. Als iedereen zijn eigen individuele project heeft, bevordert dit de onderlinge samenwerking omdat je met elkaar meedenkt. Daarnaast kan iedereen zijn projectje meenemen naar huis.

  Het assortiment van SchoolLab heeft een aantal techniekpakketten die speciaal ontwikkeld zijn om voor de Kerstvakantie met de leerlingen te bouwen. Het zijn trouwens ook hele leuke cadeautjes om aan het eind van het jaar aan je relaties te geven als je een technisch bedrijf hebt.

  Onze bouwpakketjes voor de Kerst zijn verkrijgbaar via bol.com
  Zoekopdracht: AREXX
    Vrolijk knipperende mini-kerstboom!     Een erg leuk bouwpakket van een grappig mini-kerstboompje met twaalf knipperende, tweekleurige LED’s.

  Het boompje is slechts enkele centimeters hoog, maar desondanks een echte blikvanger. Dit bouwpakket is speciaal ontwikkeld voor het STO en PIE onderwijs, waarbij de nadruk ligt op het solderen. Maar natuurlijk kan hij ook worden ingezet in de bovenbouw PO en het VO. De bouwtijd bedraagt ongeveer 30 – 60 minuten, afhankelijk van de mate van soldeerervaring. De leerlingen leren nauwkeurig en volgens een handleiding werken. Daarnaast worden de soldeerskills geoefend en verbeterd, zodat de leerlingen later ook uitgebreidere en complexere elektronica kunnen solderen.

  Bekijk het filmpje:
  ► https://lnkd.in/dYBc8vK   LED’s programmeren met Micro:bit!     Programmeerbare LED snoeren
  Programmeerbaar met Micro:bit en Arduino, zoals bijvoorbeeld de LSAPA-106 LED snoer (3 – 5 Volt) met 50 programmeerbare LED-lampjes. De snoeren zijn te koppelen.
  ► https://lnkd.in/dUJZvdV

  Programmeerbare LED Kerstboom
  De programmeerbare Kerstboom XMJ-APAS heeft 12 programmeerbare LED’s die op dezelfde manier geprogrammeerd kunnen worden als de LED snoeren.
  ► https://lnkd.in/dhFn_8y

  Hoe fantastisch is het als er straks in de klas een grote kerstboom met LED’s staat die door de leerlingen zelf geprogrammeerd zijn!

  Techniek van eigen bodem! Korte lijntjes, maatwerk voor het Nederlandse onderwijs.   Gezellige lichtjes!     Een lichtje doet het altijd goed voor de Kerst:
  – De LED tube is programmeerbaar. 
  – De LED bulb vul je met een snoer vol kleine LED-jes   Tech event: Dag voor de Radio Amateur     Op 29 oktober jl vond in de IJsselhallen te Zwolle dit unieke tech event plaats!

  AREXX had een stand waarop we naast onze populaire techniekpakketten voor onderwijs en hobby, een assortiment gereedschap aanboden. Er kon gekozen worden uit heel veel leuke en leerzame techniekpakketjes die ter plekke op het Jeugdplein ook gesoldeerd en in elkaar gezet konden worden.

  Wat werd er weer enthousiast en met veel passie gebouwd. Een succesvolle en inspirerende dag!

  Zoveel is er namelijk niet nodig om de jeugd bij techniek te betrekken. Het hoeft al helemaal niet duur te zijn en van ver weg te komen. Een stukje gezond verstand en techniek van eigen bodem doet het gewoon ..   De SMART FACTORY voor het onderwijs     Speciaal voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft AREXX Engineering uit Zwolle een low-cost Smart Factory ontwikkeld.   Het is goed dat kinderen op school al in aanraking komen met industriële automatisering. Dit kan al tijdens het PO – want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met techniek op school – als het VO waar de belangrijke profielkeuze plaatsvindt.   Dankzij de eigen ontwikkeling van de besturing van elektronica en software kunnen de leerlingen, d.m.v. de intuïtieve Blockly Software, de Smart Factory zelf programmeren. Dit maakt het mogelijk om leerlingen op een speelse en realistische manier kennis te laten maken met de productie-omgeving van de toekomst.     Een aardige spin off van het project is dat de lopende banden van de Smart Factory doorontwikkeld zijn met een controller, waardoor ze eenvoudig te integreren zijn in een bestaand COBOT systeem. Er zijn al een aantal onderwijsinstellingen in Zwolle die deze low cost lopende band geïntegreerd hebben in hun opleidingssysteem.   Onze Tiny Houses     Met de serie Tiny Houses geef je de leerlingen een kijkje in de meterkast en de domotica in onze huizen.

  Ze leggen zelf de bekabeling aan waarbij dezelfde kleurcodering wordt toegepast als in het echt. Ze leren daardoor dat kabels niet willekeurig van kleur zijn, maar dat is voorgeschreven welke kleur je gebruikt bij verschillende huisinstallaties.

  Het Tiny House beschikt o.a. over :
  – zonnepanelen op het dak
  – een schemerlamp
  – hoofdverlichting
  – een buitenlamp
  – en een TV-simulator
    Alles is met Micro:bit programmeerbaar. De leerlingen kunnen daarnaast de electriciteit meten die door de zonnepanelen wordt opgewekt en vervolgens wordt weergegeven op het display van de Micro:bit. De Tiny Houses zijn in verschillende formaten leverbaar.   En voor de allerkleinsten 🙂     Met dit eenvoudige maar superleuke bouwpakketje maken kinderen kennis met de wondere wereld van techniek. Spelenderwijs leren de kinderen een handleiding lezen en instructies volgen.   Weggooien is zonde, toch?   Onze actie “Weggooien is zonde” is een groot succes. Al heel veel spullen hebben een goede en zinvolle bestemming gekregen door heel Nederland.

  Want … In ons magazijn hebben we namelijk nog best veel spullen staan, die eerder bijvoorbeeld werden gebruikt in de ontwikkelingsfase van onze producten. Het zijn delen van prototypes die nu aan de kant liggen, maar nog heel goed kunnen worden toegepast in het onderwijs.
    Tijdens technieklessen en in Techlabs leer je ook heel veel van het uit elkaar halen van apparaten of het bestuderen van opengewerkte producten. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook iets nieuws proberen te bouwen en kijken of ze het werkend kunnen krijgen. Er zijn namelijk nog best veel interessante onderdelen aanwezig!
    Al deze spullen zijn gratis af te halen. Als ze opgestuurd moeten worden, worden alleen de verzendkosten berekend. Bovenstaande foto is een impressie.   Onze nieuwe folder is uit!   Mail ons (info@arexx.nl) of schrijf je in voor onze nieuwsbrieven via onze websites (www.arexx.nl en www.schoollab.tech).  
   
 • “Energiefabriek” van Ecoplant

  Zonnepanelen zijn bijna niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Bijna 3 miljoen huishoudens hebben ze op het dak liggen. Maar innovatie staat niet stil en dus blijft de markt zich ontwikkelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Ecoplant, een met de zon meedraaiende ‘energiefabriek’ met heel veel interessante extra’s.

  Het woord ‘plant’ in Ecoplant staat enerzijds voor fabriek (de letterlijke vertaling van het Engelse woord) en anderzijds voor het Nederlandse woord ‘plant’, wat refereert aan de vorm van de Ecoplant. ,,We hebben de Ecoplant gebouwd als een bloem”, legt bedenker Hans Veenemans uit. ,,Met een stevige stengel en de zonnepanelen als bloemblaadjes. En net als een bloem draait de Ecoplant met de zon mee om het maximale uit

  De Ecoplant detecteert de opkomende zon en draait vervolgens de zon-richting op, zodat het zoveel mogelijk energie kan opvangen. Dat maakt de Ecoplant tot wel 40 procent efficiënter dan traditionele PV-panelen. Doordat de panelen niet op het dak liggen, maar ‘vrij’ in de lucht hangen, worden ze daarnaast natuurlijk gekoeld. ,,Veel mensen denken dat een hittegolf enorm veel oplevert als je zonnepanelen hebt. Maar als panelen te warm worden, schakelen ze vanzelf uit en stoppen ze met energie opwekken. Daar zal je met de Ecoplant geen last van hebben”, belooft Veenemans.

  Afhankelijk van het model heeft de Ecoplant een energiecapaciteit van 1800 kWh tot 4000 kWh per jaar. Het mooie is dat de Ecoplant tot maximaal 42 kWh energie in zijn kolom kan opslaan. Met een zogeheten Energy Base kan de opslag uitgebreid worden tot wel 126 kWh. ,,De Ecoplant is daarmee zoveel meer dan enkel een met de zon meedraaiend zonnepaneel”, zegt Veenemans. ,,En accuopslag is slechts een van de vele extra’s die wij bieden. De Ecoplant is ook een laadpaal voor elektrische auto’s of fietsen. Je kunt hem koppelen aan je bestaande zonnepanelen en die energie opslaan. Maar er is nog meer: je kunt de Ecoplant uitbreiden met licht om bijvoorbeeld je bedrijfspand te verlichten, met beveiligingscamera’s en het werkt ook als wifi-versterker.”

  Technische Dienst

  Veel briljante ideeën blinken uit in eenvoud en roepen de vraag op: waarom bestaat dit niet al lang? Hoe kwamen ze tot dit plan en wat was er nodig om het te realiseren?

  Volgens Veenemans is de Ecoplant geschikt voor scholen, bedrijven, overheden, maar ook bijvoorbeeld op festivals en zelfs voor particuliere woonhuizen. Voor minimaal 6500 euro kan er al een Ecoplant in of op je tuin, wijk, plein of terrein staan. Vier jaar na de oprichting van het bedrijf staan er al ruim 200 exemplaren verspreid over het land. ,,De Ecoplant wordt voor meer dan 70 procent in Nederland gebouwd en is voor 98 procent circulair. Daarnaast vinden we esthetiek heel belangrijk. En ik denk dat dit ook erg helpt in de energietransitie. Je moet hem toch naast je voordeur zetten. We hopen de Ecoplant in te kunnen zetten om de energietransitie voor jong en oud aantrekkelijk te maken.”

  Ook in Den Haag kreeg Ecoplant al voet aan de grond. En dat is vooral te danken aan Gera de Graaf en haar man Fred Wiljouw. Zij liepen de Ecoplant letterlijk tegen het lijf op een energievakbeurs. Gera: ,,We waren zo enthousiast dat we dit initiatief naar Den Haag wilden halen. We schreven ons in voor de Energie uit de wijk Challenge, waar verschillende bewonersinitiatieven streden om de titel Haagse Energie Topper 2022. Wij waren een van de winnaars en met subsidie van de gemeente konden we werk maken van dit initiatief.”

  Het idee was om tien Ecoplants in Den Haag neer te zetten, maar dat was de gemeente op dit moment nog iets te kostbaar en dus wordt er een begin gemaakt met vier stuks: twee in Leidschenveen en twee in Mariahoeve. Fred: ,,Om inwoners mee te krijgen in de energietransitie en de overstap naar schone energie, is het belangrijk om die zichtbaar te maken. Dat kan heel mooi met de Ecoplant. Ook ontstaat er een sociale ontmoetingsplaats in de wijk waar bewoners van zon en energie kunnen genieten. Buurtbewoners kunnen er bijvoorbeeld hun mobiele telefoon opladen. We willen bewoners op deze manier bewust maken van de mogelijkheden van zonne-energie.”

  De eerste Ecoplant is onlangs neergezet bij basisschool Leeuwerikshoeve in Mariahoeve. Dat gebeurde door studenten van diverse technische opleidingen van ROC Mondriaan die met elkaar samenwerken in het Techniek Innovatie Huis. ,,Hier werken studenten aan actuele opdrachten van het bedrijfsleven en andere partners en krijgen daardoor innovatief en eigentijds onderwijs”, vertelt Erik Woning, ‘huisbaas’ van het Mondriaan Techniek Innovatie Huis. ,,De energietransitie is één van de belangrijkste thema’s waar technische mbo-studenten een onmisbare bijdrage aan leveren.’’

  Gera: ,,We zijn na de Energie uit de wijk Challenge in contact gekomen met onderwijsinstelling STOHA (Sterk TechniekOnderwijs Haaglanden). Zij zijn inmiddels betrokken bij alle ontwikkelingen in het project. Ook gaan ze in onderwijsmodules samenwerken met Ecoplant. Het is mooi als zij gaandeweg het stokje van ons over kunnen nemen en dat de Ecoplant een onderdeel wordt van het curriculum. Het is belangrijk om de jeugd bij de energietransitie te betrekken en tegelijkertijd de leerlingen van het vmbo iets te bieden waar ze trots op kunnen zijn. De Ecoplant is technisch redelijk behapbaar en dus heel geschikt om beide doelen te bereiken.”

  Hans Venemans van Ecoplant
  Gera de Graaf en Hans Wiljouw
 • Open dagen en doe-dagen ROC Mondriaan

  Hieronder vind je informatie over de open dagen en doe-dagen bij de Mondriaan School voor Technologie en Engeneering. Locatie: InHolland, Rotterdamseweg 141 te Delft.

  DatumTijdActiviteitLink
  07.12.202215.00-17.00 uurOpen Dag Technologie en engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2022-12-7-open-dag-inholland-delft-technologie-en-engineering
  13.12.202217.00-20.00 uurDoe-middag Technicus engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2022-12-13-doe-middag-opleiding-technicus-engineering-delft
  04.02.202310.00-14.00 uurOpen Dag Technologie en engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2023-2-4-open-dag-inholland-delft-technologie-en-engineering
  14.02.202315.00-17.00 uurDoe-middag Technicus engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2023-2-14-doe-middag-opleiding-technicus-engeineering-delft
  29.03.202317.00-20.00 uurOpen Dag Technologie en engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2023-3-29-open-dag-inholland-delft-technologie-en-engineering
  11.04.202315.00-17.00 uurDoe-middag Technicus engineeringhttps://www.rocmondriaan.nl/agenda/2023-4-11-doe-middag-opleiding-technicus-engineering-delft
 • DOCENTEN ON TOUR – BEDRIJVENBEZOEK

  In deze bedrijventour die plaatsvindt op 1 november a.s. maak je in één middag- en avond kennis met vier bedrijven in de regio Delft. Samen met andere docenten vmbo, havo en vwo en docenten-in-opleiding in de bètavakken (techniek, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica) bezoeken we OGD (ict diensten)Octatube (ontwerpen)stichting I-EM Delft (Innovatiecentrum energie en mobiliteit) en Festo (automatisering en regeltechniek).

  Je maakt kennis met de ontwikkelingen en Bèta en Tech-beroepen binnen deze Delftse bedrijven. Tijdens de rondleidingen zoek je naar vraagstukken waar jouw leerlingen aan kunnen werken. Ook maak je kennis met een toolbox en krijg je toegang tot een online training van Bedrijf in de Klas, waarmee je de vertaling maakt van wat je gezien en ervaren hebt naar jouw les.

  In het voorjaar geven we hier een vervolg aan door samen opdrachten te ontwikkelen waarmee je deze bedrijven ‘in de klas’ kunnen brengt.

  De doelen van deze activiteit zijn: versterking van het contact tussen vo en bedrijfsleven, versterking van beroepsbeelden bij leraren, inspiratie voor ontwerpen van leeractiviteiten, leraren-in-opleiding in aanraking laten komen met toekomstige collega’s, community building.

  Tijd: 16:00 – 20:00 uur (inclusief maaltijd en vervoer tussen de bedrijven).

  PROGRAMMA

  16.00 – 16.45 uur OGD, Rotterdamseweg ​

  17.00 – 17.45 uur Octatube, Rotterdamseweg ​

  18.00 – 18.45 uur IEM Delft, Schieweg​

  19.00 – 19.45 uur Festo, Schieweg – tevens diner​

  19.45 – 20.00 uur  Ophalen opbrengsten bij Festo 

  KOSTEN

  Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen vragen we om contact op te nemen met Renée Prins via onz@tudelft.nl. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

 • Fable robot met 30% korting!

  Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om geavanceerde robots te bouwen – en nooit leuker!
  Fable is een modulaire bouwset waarmee iedereen binnen enkele minuten een eigen robot kan bouwen. Je kunt op verschillende manieren de verschillende modules in elkaar klikken om je eigen robot te creëren en het zintuigen en beweging mee te geven. Afhankelijk van je ervaring, kun je de robot programmeren met eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen. In slechts één les. Het systeem groeit mee met de leerlingen en bij het programmeren van de robot leren de leerlingen pragmatisch en geleidelijk complexe problemen af te breken en terug te brengen tot eenvoudigere deelproblemen. Leerlingen zullen ook leren dat er geen fout is bij het maken van een fout; dit is een volledig natuurlijk en wenselijk onderdeel van leren en ander innovatiewerk. Leerlingen zullen genieten van een natuurlijk gevoel van prestatie wanneer ze een fout in hun eigen programma vinden en corrigeren. Op deze manier leren ze iteratief te werken en complexiteit te beheren. Ze leren om eenvoudig en geleidelijk te beginnen, en om een experimenterende methodologie te gebruiken waarmee ze verfijnde en complexe oplossingen kunnen ontwikkelen.  

   Bestel nu met tot 30% korting!

  Fable Hello Startset   Direct met 2-4 leeringen aan de slag met Fable? Dan is de Fable Hello set een ideale opstap. De set bevat 2 robotarmen en veel accessoires om meteen mee aan de slag te gaan. Apps zijn zonder kosten en bschikbaar voor alle platformen.   Meteen bestellen

  Volop lesvoorbeelden   Uiteraard hebben we in onze handige lesmaterialen app ook de nodige materialen voor de Fable robots beschikbaar. Zo vind je er een compleet werkboek met oefeningen voor bij verschillende vakken en diverse werkkaarten om meteen mee aan de slag te gaan. Bij aankoop van een schoolset Fable leveren we een gratis jaarlicentie mee.   Meer lezen over de app

 • IT-scholendag 14 oktober 2022

  Graag brengen wij de volgende activiteit onder de aandacht:

  Beste IT-docenten en IT-schoolleiders, collega’s,

  De LIVE IT-Scholendag op 14 oktober 2022 vindt plaats in Purmerend. Voor wie wil is er een aantrekkelijk ochtend- én middagprogramma! Je kunt uiteraard ook alleen aan de middag deelnemen. Het schoolleidersoverleg is zoals altijd, aan het begin van de middag. Aansluitend zijn er in de 2e ronde workshops, die ook voor schoolleiders interessant zijn. Tussendoor en na afloop is er ruimte om elkaar te spreken.

  PROGRAMMA

  OCHTEND

  Locatie: H20 Esports Campus, Spinnekop 2, 1444GN Purmerend

  Esports Experience Tour

  LET OP: Alleen als je aangemeld bent. N.B. Leuk om met je collega’s te doen!

  Tijdens deze experience tour kom je meer te weten over het heden én de toekomst van esports en gaming. Duik in de wereld van leerlingen en ontdek de mogelijkheden op het gebied van educatie, entertainment en competitie. In de tour neem je, onder begeleiding, deel aan verschillende onderdelen. Je gaat simracen op een virtueel circuit. Je blijft actief tijdens bijvoorbeeld, het darten of penalty schieten bij de Esports Wall. In de Omen Gaming Club speel je Rocket League, FIFA of Fortnite in de PlayStation Area of achter de fantastische pc’s. Tenslotte zet je een VR bril op en waan je je in een andere wereld. Ervaar hoe het is om een echte brandweerman te zijn of ga zwemmen met dolfijnen.

  MIDDAG

  Locatie: H20 (3e verdieping: PSG Nelson Mandela), Spinnekop 2, 1444GN Purmerend 

  Lunch

  Opening

  – 13.00 – 13.15 uur

  – Regina de Vries (beleidsadviseur PSG Nelson Mandela; contactpersoon PGP- IT)

  – Dick Folkersma (directeur De Dyk, OSG Piter Jelles; voorzitter a.i. IT-Scholengroep)

  RONDE 1 (Kies schoolleidersoverleg of 1 van de 5 workshops)

  Schoolleidersoverleg

  – 13.15 – 14.30 uur

  Workshop 1. Vliegen en fotograferen met een drone

  – Sjaak Slob (House of Media)

  – 13.15 – 16.00 uur

  Deze workshop loopt over de hele middag. In groepjes van twee personen leer je vliegen en fotograferen met een drone. Je krijgt ook voorbeelden van toepassingen in de klas. Je hebt wel een smartphone nodig waarop de benodigde aansturingssoftware van de drone geïnstalleerd kan worden. We vliegen met de DJI Tello Edu Drone. Hiervoor kun je in Appstores de Tello app downloaden.

  LET OP: Er zijn twee versies. Zie bijlage voor de juiste versie!

  Workshop 2. Fake News

  – Patricia van Rijswijk (Beeld en Geluid)

  – 13.15 – 16.00 uur

  Ook deze workshop duurt de hele middag. Maar hoe actueel is dit?! In deze training verkrijg je kennis over de werking van nieuwsmedia, nepnieuws en desinformatie en krijg je handvatten over hoe hiermee om te gaan in de klas. We bespreken wat fake news vooral niet is en we laten het belang zien van het kunnen onderscheiden van serieuze journalistiek versus alternatieve journalistiek. We duiken in de technieken en mechanismen voor manipulatie en laten zien hoe verspreiders van desinformatie hier gebruik van maken om de publieke opinie te beïnvloeden. Tijdens de workshop kruip je in de huid van een trollenleger. Een mooie opdracht om te ervaren hoe gemakkelijk of moeilijk dit gaat en praktisch en inspirerend om mee te nemen voor je lessen.

  Workshop 3. Schrijven van een projectopdracht

  – Muriel Jansen (BDF Advies)

  – 13.15 – 14.30 uur

  Neem je projectopdracht mee! Het schrijven van een succesvolle projectopdracht is een skill. Een skill die doorgaans wordt onderschat, maar steeds vaker van docenten wordt verwacht. In ‘de Nieuwe Leerweg’ zijn projectopdrachten (voor een externe opdrachtgever) zelfs verplicht. Hoe pak je dat nou aan? In deze workshop kijken we naar elkaars projectopdrachten. Dit mogen ideeën of half uitgewerkte opdrachten zijn, of opdrachten die je al eens hebt gegeven maar die niet het gewenste effect hadden. Onder begeleiding verbeter je je opdracht of je zet een nieuwe projectopdracht op.

  Workshop 4. PSG Nelson Mandela

  – Evert Jan van Elk en Toine Rohner (Twaanlab), docenten PGP-IT op Nelson Mandela

  – 13.15 – 14.30 uur

  We zijn vandaag te gast bij het Nelson Mandela van de Purmerendse ScholenGroep. Nelson Mandela is pilotschool voor de Nieuwe Leerweg. In deze workshop presenteren docenten, samen met leerlingen, hoe zij het PGP-IT vormgeven. Zij delen hun good practices. Maar zij delen ook hun dilemma’s en bespreken graag met jullie hoe je hiermee om kunt gaan. De workshop biedt je dus een kijkje achter de schermen, maar ook een mooie gelegenheid om in contact te komen met IT-collega’s.

  Workshop 5. Ontwerpen met een snijplotter en drukken op textiel

  – Angel Gelens, vormgever en oud docent D&P (Bureau Kunststof)

  – 13.15 – 14.30 uur

  Een snijplotter is een machine die teksten, logo’s en ontwerpen kan uitsnijden uit verschillende materialen zoals vinylfolie, flexfolie, papier, stof en karton. Met zo’n uitgesneden sjabloon kun je met behulp van een drukpers textiel bedrukken. In deze workshop laat Angel jullie ervaren hoe dit snel en simpel kan, met een goedkope plotter. Je zoekt of maakt een sjabloon in het software programma en bedrukt vervolgens je eigen tas of shirt! Mooi toe te passen in de lessen. Het kan een onderdeel zijn van projectopdrachten als ‘een (online) campagne’ of ‘het organiseren van een evenement’. De activiteit biedt een oriëntatie op de grafische sector.

  RONDE 2. (Kies voor Workshop 6, 7 of 8 tenzij je in ronde 1 voor workshop 1 of 2 hebt gekozen)

  Workshop 6. Ontwerpen van een onderwijsprogramma voor De Nieuwe Leerweg

  – Carla van den Brandt (BDF Advies)

  – 14.45 – 16.00 uur

  Wat wil je met een Praktijkgericht Programma (PGP) voor de Nieuwe leerweg? Vul je het PGP-IT smal of breed in? Als een keuzerichting, of als één programma voor al je leerlingen? Kies je uiteindelijk voor PGP-IT of voor PGP-T&T, voor allebei of voor een ander PGP? Via een actieve werkvorm denk je hierover na, krijg je grip op dit vraagstuk en trek je je (voorlopige) conclusies.

  Workshop 7. Bredero Mavo Amsterdam: regionale samenwerking met mbo en bedrijfsleven

  – Martin Verhoeven (Bredero Mavo) en Muriel Jansen (Open View Consult)

  – 14.45 – 16.00 uur

  Martin, schoolleider van de Bredero Mavo, vertelt over hun regionale samenwerking met andere vmbo scholen, het mbo en het bedrijfsleven via de ‘Techcampus Amsterdam’. Deelnemende scholen zijn heel verschillend. In de mate waarin ze ‘techniek/ technologie’ aanbieden, maar ook in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe leerweg. De Bredero Mavo biedt IT, maar is ook pilotschool voor Techniek en Innovatief Vakmanschap. Hoe ziet de regionale samenwerking eruit? Wat is er leuk en leerzaam aan het proces en wat zijn beren op de weg? Waar staan ze nu en hoe gaan ze verder? Aan de hand van deze aanpak denkt u ook na over uw eigen situatie.

  Workshop 8. Podcast maken

  – Harry de Lange (House of Media)

  – 14.45 – 16.00 uur

  Het medium podcast wordt steeds meer gebruikt. Er komen steeds meer podcastluisteraars. Maar hoe maak je een goede podcast? En hoe breng je de podcast bij je publiek? Waar en hoe publiceer je een podcast? In deze workshop ervaar je hoe je in je eigen Podcast Studio een podcast kunt maken en wat je daarvoor nodig hebt. Neem je eigen laptop mee n installeer hierop de gratis software Audacity. Wij zorgen voor leuke jingles, geluidjes, muziek.

  BORREL

  Evaluatie en afsluiting

  – Regina de Vries en Dick Folkersma

  – 16.00 – 16.30 uur

 • Succesvolle startbijeenkomst

  Op donderdag 1 september jl. vond de aftrap van het STOHA jaar plaats met een bijeenkomst over VR toepassingen in het onderwijs. Ca. 50 gasten konden kiezen uit een viertal workshops. De middag vond plaats in het Techniekinnovatiehuis van ROC Mondriaan in Den Haag. Ook kon de zogenaamde TechXpress worden bezocht, een bus van het Grafisch Lyceum Rotterdam, waarin diverse AV-technieken werden vertoond.

  Na afloop kon er nog worden nagepraat onder het genot van een hapje en drankje!

  Hieronder vindt u de (links naar de) presentaties van de sprekers:

  Een impressie van de middag:

  Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

  De TechXpress van het GLR

  Deelnemers aan de workshop van VRinSchool

 • Open dagen The Green Village

  Waarschijnlijk ben je meer dan eens langs The Green Village gelopen en heb je je afgevraagd wat er achter die hekken gebeurt. Ben je benieuwd naar wat dit fieldlab voor duurzame innovatie voor jouw onderzoek en onderwijs kan betekenen? Meld je dan hier aan voor de open dagen en ontdek de mogelijkheden!  

  Op 23, 27 september en 6 oktober 2022 organiseren wij drie open dagen bij The Green Village voor medewerkers van de TU Delft, Haagse Hogeschool en omringende kennisinstellingen, en die vaak genoeg langs ons fieldlab voor duurzame innovatie zijn gelopen, maar nog geen idee hebben van wat er hier gebeurt.  Wij willen hen graag verwelkomen en laten ontdekken wat ons fieldlab voor hun onderzoek en onderwijs kan betekenen.

  Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar collega’s voor wie de open dag een mooie gelegenheid is om The Green Village te leren kennen. Klik hier voor de poster van de open dagen.

 • Meer meisjes in mbo-techniek

  Van installatie van zonnepanelen tot onderhoud van windmolens: de energietransitie kan niet zonder mbo-vakmensen. Ook de vraag naar zorgtechnici groeit met de dag. Meer technische mbo-vrouwen zijn daarom niet alleen van belang om deze vacatures te vervullen, maar ook om bij te dragen aan de innovatie die we in de techniek nodig hebben. Voor échte doorbraak hebben we divers samengestelde teams nodig die verschillende perspectieven inbrengen en zorgen voor vernieuwing. Daarnaast bieden banen in de techniek kansen voor economische zelfstandigheid van vrouwen. Het aantal vrouwen dat een technische studie op het hbo/wo kiest, is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Het aantal vrouwen dat een technische mbo-opleiding kiest, heeft helaas niet eenzelfde stijging doorgemaakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk. Binnen de stuurgroep ‘meer meisjes in mbo-techniek’ hebben daarom werkgevers en het onderwijs hun krachten gebundeld om de instroom van vrouwen in technische en IT- opleidingen in het mbo te verhogen en zodoende de genderdiversiteit bij technische beroepen te verbeteren.

  De stuurgroep heeft in de periode 2020 – 2022 gewerkt aan verschillende speerpunten binnen het thema ‘meer meisjes in mbo-techniek’ Zo is er aandacht geweest voor de versterking van de samenwerking met SBB, is het ambassadeursnetwerk voortgezet en is er gewerkt aan de verbinding met STO. In 2020 heeft een landelijke kennisconferentie plaatsgevonden waar de tot dan toe opgedane kennis over het thema is gedeeld. In 2021 en 2022 zijn wegens Covid-19 de kennisconferenties digitaal georganiseerd, in de vorm van vier online roadshows. Een terugkoppeling van deze roadshows is op te vragen via: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl.

  Heb je nog vragen over de roadshows, over het project, over VHTO of over iets anders? De contactpersoon, Floor Vink, is bereikbaar via vink@vhto.nl

 • Docenten on Tour Delft

  Deze middag/avond is wellicht interessant voor docenten vo, verbonden aan STOHA:

  Datum: 1 november 2022

  Tijdstip: tussen 16.00 – 20.00 uur

  Start programma bij OGD – einde programma bij Festo.

  Inhoud:

  • Vmbo/havo/vwo docenten in de bètavakken (techniek, wiskunde, scheikunde, natuurkunde) maken kennis met diverse aspecten binnen het Delfts bedrijfsleven.
  • Doel: context geven voor een beroepsbeeld (welke bedrijven zijn er, welke werknemers hebben deze bedrijven nu en in de toekomst nodig).
  • Vervolg: docenten gaan aan de slag met wat ze gezien en ervaren hebben om het geleerde toe te passen in hun les. Dit doen we in een snelle werkvorm ook op deze dag en wij geven er een vervolg aan in het voorjaar.
  • Resultaat: contacten met de Delftse bedrijven en eventueel een vervolgbezoek met leerlingen van hun school.

  Aanmelden kan via deze link: https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/docenten-on-tour-bedrijvenbezoek/

 • Kijk je rijk bij het Corbulo!

  Een kijkje bij een ander nemen is niet alleen heel leuk, het kan ook erg nuttig en leerzaam zijn. Tijdens een Kijk-je-Rijk-activiteit wordt een school, bedrijf, organisatie of instelling bezocht. 

  Aan iedere Kijk je Rijk is een specifiek thema gekoppeld, zodat het bezoek een doel en verdieping heeft. Dit jaar organiseert de Lucas Academie weer verschillende Kijk je Rijk activiteiten. Na de aanmelding krijgen de deelnemers een ‘Kijk-je-wijzer’ toegestuurd, waarin vragen zijn opgesteld volgens de stappen: plan, do, check en act. Wanneer je als deelnemer gebruik maakt van de Kijk-je-wijzer kan je gerichter kijken naar wat voor jou van belang is. 

  Het Corbulo College is met het dit jaar geopende ‘Corbulab’ (haar eigen Techlab) één van de hotspots van Lucas Onderwijs. Doe mee aan onze ‘mini-techathon’ en maak in sneltreinvaart kennis met VR/AR-technologie, waterstofauto’s, mokkenbedrukken, laser- en 3D-printen en robotica. Datum: 27 september a.s., 09.00-12.00 uur. Locatie: Corbulo College, Van Tuyl van Serooskerkenstraat 2, Voorburg. Voor aanmelding: https://www.lucasacademie.nl/themalijnen?aid=256&activiteit=Kijk-je-Rijk:-mini-techathon-op-het-Corbulab.

 • Masterclass voor vmbo-t

  De Masterclass voor vmbo-t staat online bij “bijscholingvmbo”. Het belooft een heel leuke en leerzame dag te worden! Geef je op via deze link: Bijscholing VMBO | Aanbod voor de nieuwe profielen

 • Docenten workshop – bèta, techniek en IT voor iedereen

  Wil jij je leerlingen enthousiasmeren voor wiskunde, natuurkunde en techniek? In de workshop ‘bèta, techniek en IT voor iedereen’ gaan we hiermee aan de slag. Hoe motiveer je leerlingen die in eerste instantie niet gemotiveerd lijken? Gebruik je lesmateriaal waar alleen mannelijke techneuten in voorkomen? Hoe geef je complimenten en feedback? We geven tijdens deze workshop concrete handvatten mee om tijdens jouw lessen een grotere groep leerlingen te motiveren voor bèta, techniek en IT. De gratis online workshop op is toegankelijk voor alle leerkrachten binnen het primair en secundair onderwijs. Er is keuze tussen donderdag 10 november 2022, 15.30-17.00 of dinsdag 15 november 2022, 19.00-20.30 uur. Wil jij je aanmelden? Mail naar schoneveld@vhto.nl.

 • 6e Conferentie Techniek & Technologie

  Het is nog ver weg, maar noteer alvast in uw agenda: op 31 maart 2023 vindt in Nijkerk de 6e conferentie Techniek en Technologie plaats. Locatie: Hart van Holland, Nijkerk. Vmbo en mbo samen op één dag, onder één dag voor een bredere doelgroep dan alleen techniek. Meer informatie en aanmelden: www.procuratio.nu.

 • Startbijeenkomst 1 september 2022

  Op donderdag 1 september a.s. vindt de startbijeenkomst plaats met alle deelnemers aan de innovatiegroepen en verder iedereen die geïnteresseerd is! Het wordt een interactieve, interessante bijeenkomst, waarbij het onderwerp VR centraal staat. VR biedt leerlingen kansen om ervaring op te doen met het oefenen van procedures en handelingen, die anders gevaarlijk, kostbaar of ingewikkeld zijn om na te bootsen in een leeromgeving.

  Om te ervaren, leren en toe te passen biedt STOHA in samenwerking met een drietal partijen een workshopmiddag VR aan. Tijdens deze hands-on workshop maak je kennis met de manier waarop je zélf aan de slag kunt. Bovendien kun je met het oog op vervolgsessies aangeven welke ondersteuning jij en jouw collega’s daar verder nog bij nodig hebben.  Een aantal scholen is al actief aan de slag en zou fijn zijn om deze ervaringen en kennis met anderen te delen. Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor deze gratis bijeenkomst: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl.

  Het programma ziet er als volgt uit:

  14.30 – 14.40 uur:    Ontvangst en op flappen invullen:

                              1. Welke VR is aangeschaft?

                              2. Welke afspraken en acties zijn gemaakt?

                              3. Welke ervaring en kennis kun je delen?

                              4. Welke behoefte aan ondersteuning heeft de school?

  14.45 – 15.15 uur:    Ronde 1 Workshops

  15.20 – 15.50 uur:     Ronde 2 Workshops

  15.55 – 16.25 uur:     Ronde 3 Workshops  

  16.30 uur:               Afsluiting met hapje en drankje                       

  17.30 uur                Einde bijeenkomst

  Aanvang: 14.30 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en drankje. Locatie: Techniek Innovatiehuis, ROC Mondriaan, Tinwerf 14 te Den Haag.

 • Vakbeurs Metavak voor leerlingen en docenten (4-6 oktober 2022)

  Van 4 tot en met 6 oktober 2022 vindt de Metavak plaats. Metavak staat voor Metaal vakbeurs en is het vakinhoudelijke event voor de metaalbranche, die plaatsvindt in de Evenementenhal in Gorinchem.
  Bewonder de nieuwste computergestuurde machines, lasrobotica, 3D metaal-printers en meer. Neem kennis van industriële automatisering, CadCam software en meet-en regeltechniek. Leg contact met interessante bedrijven.
  Nieuw dit jaar is dat docenten en studenten alle dagen welkom zijn!
  Aanmelden bij de Metavak en op de dag verzamelen bij de speciale stand op de beurs voor uitleg. Daar vind je ook de Wall of Fame met stageplaatsen of afstudeeropdrachten.

  Bezoek aan de Metavak is kosteloos, maar onderwijsinstellingen moeten zich wel aanmelden via de website www.metavak.nl op de button ‘Bestel tickets’. Zonder aanmelden vooraf is toegang niet mogelijk. De kosten voor transport zijn voor rekening van school.
  Op de website vindt u ook meer informatie over de exposanten en de beurs in het algemeen.

 • Internationale conferentie Techniek en Technologie

  Op 16 juni 2022 was de internationale conferentie Techniek  & Technologie. Konra Buls en Henrique Dekkers verzorgden daar vanuit Sterktechniekonderwijs Haaglanden  – samen met MK educatie – een masterclass over een vmbo-mbo leerroute met keuzevakken/keuzedelen en generieke technische vaardigheden die in verschillende aansprekende contexten aangeleerd worden.

  Met name dat laatste vonden de deelnemers interessant omdat het een oplossing is voor profielen en keuzevakken op het vmbo die geen aanverwante doorstroom naar het mbo hebben. De oplossing zit in generieke vaardigheden die een leerling verwerft in een voor haar of hem motiverende context op een voor haar/hem haalbaar niveau. Daarna volgt een verdieping en specialisatie in de context. Deelnemers vonden het een interessant en aansprekend idee, waar vooral leerlingen hun voordeel mee kunnen doen omdat een onomkeerbare keuze uitgesteld wordt. Het gezegde ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ mag dan in het kader van LOB omarmd worden, voor de opleidingen is dit organisatorisch en financieel wel een uitdaging. Het concept van geperforeerde opleidingen kan als vervolg op een basis van generieke technische vaardigheden een uitkomst bieden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programmamanagement (Reina Boekhoudt: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl)

  Henrique Dekkers
 • Lancering website STOHA

  Al jaren hebben we het erover: eigenlijk moeten we een website hebben om te laten zien wat voor moois er allemaal gebeurt op onze scholen. Een platform om alle mooie plannen en projecten van de scholen en docenten te kunnen delen.

  Met goede vooruitzichten voor de programma’s van Sterk Techniekonderwijs Haaglanden is op donderdag 2 juni jl., tijdens de STOHA Onderwijsdag, de restyling van het logo en de nieuwe website gelanceerd. Samen met de ontwerper klikten we erdoorheen.

  “Er staat al veel op, maar de belangrijkste inhoud ontbreekt nog. Die maken we samen. Want dit is niet onze website. Dit is voor ons allemaal,” sprak Janke Westerhuis bij de lancering van de site.

  Het oude logo (op de taartjes) werd opgegeten om plaats te maken voor het nieuwe gerestylde woordmerk.

 • STOHA dag

  De afgelopen jaren is er hard gewerkt en veel ontwikkeld op de STOHA scholen, maar we zagen elkaar tijdens de pandemie natuurlijk nauwelijks. Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten en kennis delen, elkaars werk zien en de mooie nieuwe vaklokalen bewonderen. Vanuit het Techniek Innovatiehuis in Den Haag gingen we op deze eerste STOHA dag met de bus on tour.

  De eerste stop was een bezoek aan het nieuwe lokaal op het Edith Stein College voor het vak Creative Digital Technology. Voor dit nieuwe vak is een heel nieuw computermeubel ontwikkeld dat flexibel in de ruimte kan worden ingezet. De bus bracht ons daarna, via het Maris College waar we een heerlijke lunch hebben genuttigd, naar de Binckhorst waar verschillende bedrijven samenwerken met het onderwijs.

  Voor wie het gemist heeft of de informatie wil nalezen, verschijnen hier binnenkort de presentaties.

 • En de winnaar is…

  Maandagavond 23 mei jl. in de Hotspot Techniek aan Zee hebben alle winnende teams van ‘het Vliegplan’ de felbegeerde prijs in ontvangst genomen, namelijk een vlucht maken in een vier-persoons Cessna vanaf Rotterdam Airport over Hoek van Holland, richting Scheveningen, over de Maris locaties! 

  Wat is ‘het Vliegplan’?

  Onder de bezielende leiding van Django Boer, piloot en eigenaar van Aeroplane Cruise Rotterdam*), hebben alle 3e jaars leerlingen die NASK in hun vakkenpakket hebben, een presentatie gekregen over de luchtvaart. Voordat je gaat vliegen in een echte vier-persoons Cessna, moet je een uitvoerbaar en goedgekeurd vliegplan maken. Pure natuur-, wis- en scheikunde in de praktijk!

  Na de presentatie zijn de leerlingen in groepjes van twee of drie verdeeld. Met een aantal gegevens zijn zij aan de slag gegaan om voor hun eigen vlucht de massabepaling, massaverdeling, de momenten en het zwaartepunt te berekenen op basis van de gewichten van de groep incl. bagage, brandstof, piloot, etc.

  Nadat alle gegevens nauwkeurig waren berekend, zijn de groepjes per locatie een professionele presentatie gaan maken om vervolgens te presenteren aan de andere teams. Onder leiding van Django Boer en de NASK docent werden de teams beoordeeld.

  Van iedere locatie sprong er één team met kop en schouders boven de andere teams uit en zij gaan de vlucht daadwerkelijk maken. 

  En de winnaars zijn…

  Team Houtrust; Phileine van den Bosch, Kaylee van Duivenbode en Sara Welcker

  Team Belgisch Park; Noor Meppelder, Pip Nuijen en Ella Meima

  Team Kijkduin; Ronin Burgersdijk en Storm de Kleijn

  Team Statenkwartier; Therese Enzlin, Matthew Ramanoop en Arujan Somasundram

  Team Bohemen; Luuk Wijnstra en Yash Harnam

  Wij wensen de leerlingen heel veel vliegplezier en uiteraard ontvang je een uitgebreid verslag van het vliegavontuur!

  *) Aeroplane Cruise Rotterdam zet de kleine luchtvaart in voor het onderwijs. Met als doel het vergroten van de instroom van vmbo studenten in de techniek opleidingen. Het mbo helpen het laten aansluiten bij technologische ontwikkelingen in de luchtvaart. Bezoek de website voor meer informatie www.aeroplanecruise.com

  Neem voor meer informatie contact op met m.vandertoorn@mariscollege.nl

 • Hoog bezoek ISW

  Op donderdag 12 mei jl. werd het ISW Westland Vakcollege vereerd met een bezoek van de ambassadeur van Kameroen. Hij werd vergezeld door een groot aantal lokale burgemeesters uit Kameroen. Zij bezochten onder andere de onlangs geopende Technotheek op deze locatie. De ambassadeur kreeg uitleg over het ontstaan van de Technotheek en welke mogelijkheden er zijn. Hij was zichtbaar onder de indruk.

 • Techniek-hotspots in regio Haaglanden

  Sterk Techniekonderwijs draait om samenwerking. En dat is precies wat er gebeurt in de regio Haaglanden, waar een aantal technische hotspots gerealiseerd wordt: fysieke leeromgevingen voor hybride onderwijs. De hotspots in Haaglanden zijn complementair aan elkaar en met andere technische leeromgevingen zoals lokalen techniek en technologie in vo en mbo, de bedrijfsvakopleidingen en de bedrijven. Bovendien hebben alle technische Hotspots een focus, die aansluit bij de regio. Een mooie ontwikkeling, waar leerlingen zich kunnen verwonderen over, kennismaken met en oriënteren op technologie en de nieuwste ontwikkelingen!

  Binnen STOHA is ‘hotspot’ al langer een begrip, omdat veel vmbo-scholen al enkele jaren samenwerken met het Techniekinnovatiehuis van ROC Mondriaan. Dit Techniekinnovatiehuis is een hotspot voor het vmbo en mbo. Onlangs is ook de Hotspot Techniek van het Maris College officieel geopend. Het streven is om een landschapskaart Haaglanden te maken met een overzicht van de diverse locaties, waar je techniek en technologie kunt voelen en ervaren.

  Meer informatie

  Judith van Biemen, algemeen directeur Maris College:

  “Met onze Hotspot willen we leerlingen laten zien hoe leuk, innovatief en creatief het werken in de techniek is. Hiermee willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen een toekomst in de techniek gaan overwegen. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op meisjes.”

 • Delft koestert en stimuleert onderwijstalent

  Delft wil meer mensen enthousiast maken om les te geven in het bèta-onderwijs. Gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft hebben op 21 april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om dit met elkaar op te pakken. In het plan gaat het om het aantrekken en behouden van potentieel onderwijstalent.

  Initiatiefnemer Renée Prins van TU Delft is opgelucht dat partijen zich gezamenlijk willen inzetten. “Vanuit de lerarenopleiding TU Delft zijn we al langer bezig met dit vraagstuk. Het is niet iets wat alleen het onderwijs kan oplossen. Het vraagt om een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onze aanpak richt zich op belangstellenden die naast hun studie of loopbaan in het bedrijfsleven 6 – 8 uur per week les willen geven op een voortgezet onderwijsschool in de bèta-techniek vakken”.

  Er is een tekort aan vakdocenten. Bovendien zijn mensen met een bèta- of techniekopleiding aantrekkelijke werknemers voor het bedrijfsleven. Dat zorgt voor zorgelijke vooruitzichten. De prognose is dat er in 2023 585 Fte tekort is aan docenten in de bètavakken in Zuid-Holland (bron: Techniekpact).

  Prof Dr. Rob Mudde van de Technische Universiteit Delft ziet het als iets waar iedereen last van zou kunnen krijgen. ”Technologie dringt door in al onze sectoren. In onze complexe maatschappij zijn zowel grote als kleinere raderen onmisbaar. Daar hoort goed techniekonderwijs bij op alle niveaus. Dat kan niet zonder goed opgeleide docenten in het bètadomein.”

  Het toegang hebben tot technisch talent is één van de unique selling points waarom bedrijven zich willen vestigen in Delft. Onvoldoende vaktechnische docenten is daarom nu en de komende jaren een acuut probleem. Het heeft op langere termijn gevolgen voor de beschikbaarheid van technisch talent en voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het initiatief van groot belang voor het realiseren van de ambities van Delft. “Goed onderwijs is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch talent wordt opgeleid voor de Delftse arbeidsmarkt. Met alle plannen in Delft om zich in de gehele techniek-keten te profileren kan gebrek aan docenten een kritisch knelpunt worden.”

  Jacqueline de Boer is teamleider van Stanislas Krakeelpolderweg en projectleider van de programmalijn docentprofessionalisering bij Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden. Zij weet als teamleider als geen ander wat er voor nodig is om de vacatures voor de praktijkvakken gevuld te krijgen. “Voor een beroepsgericht vak heb je praktijkmensen nodig. Dezelfde mensen die overvraagd worden door de arbeidsmarkt. Daarom doen wij ervaring op met het begeleiden van mensen die flexibel inzetbaar zijn. Belangstellenden die naast een onderwijsbaan ook in het bedrijfsleven werkzaam zijn of nog een technische opleiding volgen. In de samenwerking geven we voorrang aan het vmbo, gezien het nijpende tekort aan vakdocenten.”

 • Burgemeester Van Zanen opent Hotspot Techniek aan Zee

  Woensdag 3 maart heeft burgemeester Jan van Zanen een bezoek gebracht aan de Hotspot Techniek van het Maris College, gevestigd in de voormalige kantine van de Visafslag. Hij heeft de nieuwe locatie van het Maris College officieel geopend.

  De Hotspot is de nieuwe technische experimenteerruimte van het Maris College. Onder begeleiding van de techniekdocent en de technisch onderwijsassistent maken de leerlingen kennis met nieuwe technieken door vooral te doen. Dat is mede mogelijk gemaakt door Johan van Nieuwenhuijzen, managing director van de Visafslag: “We kregen vorige jaar contact met het Maris College dat ruimte zocht om leerlingen technisch onderwijs te geven en deze faciliteit hadden wij ter beschikking.