Certificaten uitgereikt

Op dinsdag 18 april werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Techniekinnovatiehuis van ROC Mondriaan aan 40 vmbo-leerlingen certificaten uitgereikt. Zij kregen de certificaten “Metaalbewerken K0368” onder toeziend oog van hun betrokken en enthousiaste docenten, uitgereikt door schooldirecteur Harmsen van het Mondriaan. De leerlingen, afkomstig van het Corbulo College in Voorburg en Scholencombinatie Delfland uit Delft, hebben zich de laatste maanden met goed resultaat bekwaamd in het lassen. Met het certificaat kunnen zij bij een vervolgopleiding bij het ROC Mondriaan aantonen dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken waardoor ze een keuzedeel niet meer hoeven te volgen en hiermee dus studietijdverkorting kunnen krijgen.