Conferentie “Samen en toekomstgericht opleiden”: 21-3-23, 17.30-20.30 uur

Deze bijeenkomst wordt verschoven naar een avond in juni a.s. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Voor aanmelding stuurt u een e-mail naar r.boekhoudt@rocmondriaan.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline de Boer (06-54340571) of Janke Westerhuis (06-51239870).