Conferentie “Samen en toekomstgericht opleiden”: 20-6-23, 17.30-20.30 uur

Er zijn nog plaatsen voor deze conferentie!

Deze conferentie is een vervolg op de opbrengsten van de eerste conferentie “Docentenvraagstuk”
die op 21 november jl. plaatsvond.


Tijdens de vervolgconferentie op 20 juni a.s. gaan we in gesprek over wat nodig is voor de realisatie
van hoogwaardig, aantrekkelijk en innovatief onderwijs. Landelijk constateren we dat de grote en
benodigde transities niet kunnen worden uitgevoerd vanwege tekorten op allerlei terreinen;
namelijk een docententekort, gebrek aan innovatiekracht en krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt
om een gezamenlijke inzet van het onderwijs en het bedrijfsleven.
Deze conferentie is de tweede stap om deze gezamenlijke inzet te concretiseren. U wordt
uitgenodigd om in een drietal rondes in gesprek te gaan, onder leiding van een tafelheer/-dame. Per
tafel worden vragen als waarom, wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat is nodig beantwoord, steeds
vanuit een andere invalshoek. De antwoorden zijn de opbrengsten van deze avond en vormen de
bouwstenen voor het opstellen van een gezamenlijk plan.

Voor aanmelding stuurt u een e-mail naar r.boekhoudt@rocmondriaan.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline de Boer (06-54340571) of Janke Westerhuis (06-51239870).