Docenten on Tour Delft

Deze middag/avond is wellicht interessant voor docenten vo, verbonden aan STOHA:

Datum: 1 november 2022

Tijdstip: tussen 16.00 – 20.00 uur

Start programma bij OGD – einde programma bij Festo.

Inhoud:

  • Vmbo/havo/vwo docenten in de bètavakken (techniek, wiskunde, scheikunde, natuurkunde) maken kennis met diverse aspecten binnen het Delfts bedrijfsleven.
  • Doel: context geven voor een beroepsbeeld (welke bedrijven zijn er, welke werknemers hebben deze bedrijven nu en in de toekomst nodig).
  • Vervolg: docenten gaan aan de slag met wat ze gezien en ervaren hebben om het geleerde toe te passen in hun les. Dit doen we in een snelle werkvorm ook op deze dag en wij geven er een vervolg aan in het voorjaar.
  • Resultaat: contacten met de Delftse bedrijven en eventueel een vervolgbezoek met leerlingen van hun school.

Aanmelden kan via deze link: https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/docenten-on-tour-bedrijvenbezoek/