D&P: Your own way!

Met trots presenteert het Platlform vmbo D&P het eerste artikel in de reeks ‘D&P, Your own way!’. Een serie waarin het Platform vmbo D&P de verhalen vertelt van scholen met het onderwijsprogramma Dienstverlening & Producten. Iedere school geeft zijn eigen kleur en inhoud aan dit programma en vandaar;

‘D&P, your own way!’.

Uiteindelijk zullen alle verhalen gebundeld worden in een verzamelgids met handige infographics, waarop de verschillende manieren waarop het landelijke D&P aanbod vorm wordt gegeven zichtbaar wordt gemaakt.

Het verhaal van het Walburg College uit Zwijndrecht is de eerste in deze serie. Mustapha Saïdi, docent en projectleider van de pilot van het praktijkgerichte programma D&P (pgp D&P) geeft een inkijkje hoe dit programma inhoud krijgt en geeft een doorkijkje naar het praktijkgerichte programma op de havo.

Ben je naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de Landelijke dag van Platform TL op 16 november 2023. Daar verzorgen Fadoua Alhaft, Raymond ten Zijthof en Mustapha Saïdi van het Walburg College een workshop waarin je wordt meegenomen in het schrijfproces van het praktijkgerichte programma: van het gezamenlijk bepalen van een vraagstelling met het bedrijf tot het formuleren van een realistische en waardevolle casus voor de leerlingen met als eindproduct het project. Lees hier meer.

Veel leesplezier bij dit inspirerende artikel gewenst!

Hartelijke groet,

Barbera Wiersma

Directeur Platform vmbo Dienstverlening & Producten