Drie regiobijeenkomsten Praktijkgerichte programma (maart 2024)

Het ministerie van OCW organiseert begin 2024 drie regiobijeenkomsten over de invoering van het praktijkgerichte programma op vmbo-scholen. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 6 maart in Den Haag, dinsdag 12 maart in Zwolle en woensdag 20 maart in Utrecht.

Alle scholen met een gemengde leerweg en/of een theoretische leerweg mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een praktijkgericht programma aanbieden. Wat betekent dit voor jou als docent of schoolleider? En hoe geef je vorm aan het examenprogramma? Tijdens de bijeenkomsten wordt dit nader toegelicht. Ook komen er praktijkvoorbeelden aan bod, worden de subsidiekaders besproken en is er ruimte om vragen te stellen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort op de website: www.praktijkgerichteprogrammas.nl