Duurzame stad Delft

In de technologisch vooruitstrevende regio van Delft viert het Stanislascollege zijn 75-jarig bestaan. Tijdens de Week van Duurzaamheid vierde de school dit jubileum met een scala aan activiteiten, waaronder het opzetten van het Student Energy Program. Leerlingen werkten vol enthousiasme samen om de Ecoplant HEX3000 te bouwen.

De installatie zal begin 2024 op het schoolterrein worden geplaatst. Deze stap markeert niet alleen de verduurzaming voor het college, maar dient ook als startpunt van een ontwerpwedstrijd voor groep 8 leerlingen uit Delft; De winnaar ziet zijn/haar ontwerp op de Ecoplant verschijnen, een initiatief dat de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs stimuleert.

Jacqueline de Boer, projectleider van het Stanislas, benadrukt het belang van het betrekken van leerlingen bij de energietransitie: “Het plaatsen van een Ecoplant was al lang een wens. Via Stoha konden we leerlingen op een aansprekende manier betrekken bij duurzaamheid. “Tijdens de Stanislasweek werden vier workshops gehouden door de Ecoplant-organisatie, waar leerlingen actief deelnamen aan de assemblage. Deze praktische benadering is een krachtig middel om de leerlingen te verbinden met duurzaamheid en draagt bij aan de broodnodige energietransitie.”