Meer meisjes in mbo-techniek

Van installatie van zonnepanelen tot onderhoud van windmolens: de energietransitie kan niet zonder mbo-vakmensen. Ook de vraag naar zorgtechnici groeit met de dag. Meer technische mbo-vrouwen zijn daarom niet alleen van belang om deze vacatures te vervullen, maar ook om bij te dragen aan de innovatie die we in de techniek nodig hebben. Voor échte doorbraak hebben we divers samengestelde teams nodig die verschillende perspectieven inbrengen en zorgen voor vernieuwing. Daarnaast bieden banen in de techniek kansen voor economische zelfstandigheid van vrouwen. Het aantal vrouwen dat een technische studie op het hbo/wo kiest, is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Het aantal vrouwen dat een technische mbo-opleiding kiest, heeft helaas niet eenzelfde stijging doorgemaakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk. Binnen de stuurgroep ‘meer meisjes in mbo-techniek’ hebben daarom werkgevers en het onderwijs hun krachten gebundeld om de instroom van vrouwen in technische en IT- opleidingen in het mbo te verhogen en zodoende de genderdiversiteit bij technische beroepen te verbeteren.

De stuurgroep heeft in de periode 2020 – 2022 gewerkt aan verschillende speerpunten binnen het thema ‘meer meisjes in mbo-techniek’ Zo is er aandacht geweest voor de versterking van de samenwerking met SBB, is het ambassadeursnetwerk voortgezet en is er gewerkt aan de verbinding met STO. In 2020 heeft een landelijke kennisconferentie plaatsgevonden waar de tot dan toe opgedane kennis over het thema is gedeeld. In 2021 en 2022 zijn wegens Covid-19 de kennisconferenties digitaal georganiseerd, in de vorm van vier online roadshows. Een terugkoppeling van deze roadshows is op te vragen via: r.boekhoudt@rocmondriaan.nl.

Heb je nog vragen over de roadshows, over het project, over VHTO of over iets anders? De contactpersoon, Floor Vink, is bereikbaar via vink@vhto.nl