Meten is weten!

Meten is vergelijken. En vergelijken is heel lastig als het gaat om de diverse groep leerlingen en studenten in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entreeopleidingen in het mbo. Je wilt deze jongeren immers kansen bieden, dus moet je hun kennis en vaardigheid ook meten voor hun diploma. Tegelijkertijd wil je ze ook negatieve onderwijservaringen besparen. Kan dat tegelijkertijd? Bovendien: is het meten van de prestaties en kwaliteit van je onderwijs überhaupt wel nodig? Wat levert dat op? Over dat thema gaat deze 4e landelijke conferentie voor pro, vso en (v)mbo-scholen.

Het centrale thema voor de 4e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo is dan ook: Meten is weten?  

In het plenaire deel van het programma wordt ingegaan op het meten en weten in het onderwijs voor deze groep leerlingen en studenten. Welke dilemma’s kom je daarin tegen, wat is je rol en positie als leerkracht en docent, wat vraagt de maatschappij op dit vlak van de school, wat kún je er überhaupt mee?

In de deelsessies is er aandacht voor het ‘hoe’ van zinnig meten en weten. Er zijn deelsessies over het klimaat van de school, over het in beeld brengen van competenties en vaardigheden van leerlingen en studenten, over wat je in en rond de school met gegevens kunt.  Zo is het een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor u en uw collega’s, het team en de school. Deze dag is zeker geschikt als studiedag.

De conferentie biedt het volgende:

  • Verheldering als het gaat over weten en meten in en rond de klas (Marcel van Herpen)
  • Inzicht in de rol van de leerkracht en docent (Tamar van Gelder)
  • Beschouwen over wat de omgeving vraagt van de school en hoe daar mee om te gaan (Berend van der Kolk)
  • Inspiratie om met de inzichten van vandaag, morgen aan de slag te gaan (Coen Jutte)
  • Deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer het omgaan met data en het bepalen van vaardigheden van leerlingen en studenten, en vele honderden collega’s uit het land om ervaringen mee te delen.

Aanmelden? Klik hier!