Nieuwe leerweg

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door

De minister is enthousiast over praktijkgerichte programma’s en wil graag door met de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg. De praktijkgerichte programma’s vormen een belangrijk onderdeel in het voornemen van de minister om het vmbo-onderwijs te versterken.

Op dit moment nemen ruim 150 vmbo-scholen deel aan de pilot praktijkgerichte programma’s in de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. De ervaringen van de pilotscholen zijn bijzonder waardevol. De pilot geeft inzicht of de praktijkgerichte programma’s in de huidige vorm inderdaad tot een verbeterde aansluiting vanuit de gemengde en theoretische leerwegen op het mbo en de havo leiden. Daarom wordt de pilot zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd. Zo kan de minister op basis van de ervaringen van de pilotscholen en de monitor van de NRO bepalen op welke manier de praktijkgerichte programma’s ingevoerd kunnen worden als erkend vak in het curriculum van de gemengde en theoretische leerwegen, en of deze programma’s (op termijn) verplicht gesteld gaan worden. De minister wil de pilot dan ook niet zozeer gebruiken voor de vraag of de praktijkgerichte programma’s een vervolg moeten krijgen, maar vooral op welke manier deze zo optimaal mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van het vmbo.

Update nieuwe leerweg: geen invoering in 2024

Het praktijkgerichte programma was onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Dit traject van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging, en het praktijkgerichte programma is een nieuw vak in de gemengde en theoretische leerwegen. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen beide trajecten.

In het verleden heeft OCW gecommuniceerd dat de nieuwe leerweg vanaf 1 augustus 2024 ingevoerd wordt. De laatste stand van zaken is dat de minister deze ingrijpende stelselwijziging niet overhaast wil invoeren. Hij heeft daarom besloten om de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen en niet in te voeren in 2024. De invoering vergt een aanpassing van de wet. Minister Wiersma heeft op dit moment nog geen wetsvoorstel nieuwe leerweg in voorbereiding. De minister wil namelijk een dergelijke stelselwijziging bezien tegen de achtergrond van een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs. In de eerste helft van 2023 komt de minister met een visiebrief waarin hij nader zal ingaan op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nieuweleerweg.nl/ en: https://www.nieuweleerweg.nl/nieuws/@21309/ontwikkeling-pgp-en-nieuwe-leerweg/