Onderwijsproducten

Hier vindt u allerlei documenten die tot stand zijn gekomen tijdens STOHA-bijeenkomsten, zoals lesmodules, verslagen en andere documenten.

Lesprogramma’s

Deze lespakketten zijn te downloaden (pdf).

Voor docenten:

Voor leerlingen:

Video’s

Vlogs
Voorbereiding
Uitvoering