Programmalijnen

De regio Haaglanden heeft te maken met kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen in het technisch vmbo. Deze zijn vertaald in vijf programmalijnen:

1. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
2. Instroom en Professionalisering van techniekdocenten
3. Techniekfaciliteiten
4. Onderwijsinnovatie en een doorlopende leerlijn
5. Loopbaanoriëntatie, -begeleiding en promotie 

Deze programmalijnen zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij onderwijsinnovatie de basis is.

Een duurzame samenwerking tussen onderwijs en onderwijs en het regionale bedrijfsleven is essentieel om deze kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen aan te pakken. De regio heeft daarom als doel om de instroom in de technische vmbo-profielen te vergroten. Ook komt er meer focus op de doorstroom van het technische vmbo naar het technische mbo, en mbo naar de technische arbeidsmarkt.

Samenstelling programmateam

Het programmateam STOHA bestaat uit de volgende personen:

Janke Westerhuis, programmamanager

Janna Pot, lid programmateam

Jacqueline de Boer, lid programmateam

Ton de Bruyn, lid programmateam

Konra Buls, lid programmateam

Reina Boekhoudt, projectondersteuner