Programmalijnen

De regio Haaglanden heeft te maken met kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen in het technisch vmbo. Deze zijn vertaald in vijf programmalijnen:

1. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
2. Instroom en Professionalisering van techniekdocenten
3. Techniekfaciliteiten
4. Onderwijsinnovatie en een doorlopende leerlijn
5. Loopbaanoriëntatie, -begeleiding en promotie 

Deze programmalijnen zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij onderwijsinnovatie de basis is.

Een duurzame samenwerking tussen onderwijs en onderwijs en het regionale bedrijfsleven is essentieel om deze kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen aan te pakken. De regio heeft daarom als doel om de instroom in de technische vmbo-profielen te vergroten. Ook komt er meer focus op de doorstroom van het technische vmbo naar het technische mbo, en mbo naar de technische arbeidsmarkt.

Samenstelling programmateam

Programmamanager

Janke Westerhuis

Coördinator Programmalijn 1 Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Janna Pot, werkzaam als vo-adviseur.

Coördinator Programmalijn 2 Kwaliteit en kwantiteit docenten

Jacqueline de Boer, werkzaam als teamleider bij Stanislascollege Krakeelpolder

Coördinator Programmalijn 3 Techniekfaciliteiten

Ton de Bruyn, werkzaam in het vo

Coördinator Programmalijn 4 Onderwijsinnovatie en Doorgaande leerlijnen

vacature

Coördinator Programmalijn 5 LOB en techniekpromotie

vacature

Onderwijskundig medewerker

Konra Buls, werkzaam bij ROC Mondriaan en zelfstandig adviseur doorlopende leerlijnen

Assistent projectleider

Reina Boekhoudt