• Instroom en professiona­lisering van techniek­docenten

  Programmalijn 2: Instroom en professionalisering van techniekdocenten

  Programmalijn 2 is erop gericht om het volgende te realiseren:

  • meer bevoegde technische vmbo-docenten (o.a. in het PIE-profiel)

  • docenten met actuele technische vakkennis (o.a. door co-teaching, Job Twinning, bedrijfsstages en masterclasses)

  • docenten met coachings-, LOB-, en projectmanagementvaardigheden

  • docenten met kennis om leerlingen op te leiden in 21e-eeuwse vaardigheden

  • versterken van een nieuw profiel Techniekdocent: de docent die een nieuw en beweeglijk beeld van het techniekberoep kan uitdragen en overdragen

  • (potentiële) docenten vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken te interesseren en te werven om techniekonderwijs te geven. Naast de genoemde activiteiten volgen de docenten de bijscholing zoals deze landelijk wordt aangeboden. Deze scholingstrajecten worden reeds gesubsidieerd en zijn daarom niet in het plan c.q. aanvraag meegenomen.

  Coördinator programmalijn 2: Jacqueline de Boer (BOEJ@stanislascollege.nl).