Instroom en professiona­lisering van techniek­docenten

Programmalijn 2: Instroom en professionalisering van techniekdocenten

Programmalijn 2 is erop gericht om het volgende te realiseren:

• meer bevoegde technische vmbo-docenten (o.a. in het PIE-profiel)

• docenten met actuele technische vakkennis (o.a. door co-teaching, Job Twinning, bedrijfsstages en masterclasses)

• docenten met coachings-, LOB-, en projectmanagementvaardigheden

• docenten met kennis om leerlingen op te leiden in 21e-eeuwse vaardigheden

• versterken van een nieuw profiel Techniekdocent: de docent die een nieuw en beweeglijk beeld van het techniekberoep kan uitdragen en overdragen

• (potentiële) docenten vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken te interesseren en te werven om techniekonderwijs te geven. Naast de genoemde activiteiten volgen de docenten de bijscholing zoals deze landelijk wordt aangeboden. Deze scholingstrajecten worden reeds gesubsidieerd en zijn daarom niet in het plan c.q. aanvraag meegenomen.

Verkort traject zij-instromers:

Zij-instromers in het techniek onderwijs kiezen steeds vaker voor het Hybride techniek Opleider-traject (HTO) om de eerste stappen naar bevoegdheid te zetten. Een onderwijstraject bij de Hogeschool Rotterdam start met een blok van 6 maanden 1 x per week les. In het HTO traject wordt deze periode verlengd naar 9-10 maanden, om de week les (met het zelfde resultaat, 30 studiepunten) hetgeen het Pedagogisch Didactische Diploma oplevert. Zij instromers kunnen zo wennen aan het lesgeven en tegelijkertijd pedagogische en didactische handvaten aangereikt krijgen.

Eerstvolgend startmoment maart/april 2023.

Voor vragen kunt u mij bereiken via de mail/06. Via deze link van de Hogeschool Rotterdam kunt u aanmelden: Hybride Techniek Opleider (HTO) – Hogeschool Rotterdam

HTO informatie scholingstraject:

Hierbij ontvangt u informatie over het Scholingstraject Hybride Techniek Opleider (HTO) (ook wel PDD traject genoemd; leidend tot het Pedagogisch Didactisch Diploma), zoals dat wordt aangeboden aan medewerkers van technische bedrijven, zzp-ers en zij-instromers in het onderwijs.

Het PDD traject is m.n. bedoeld om te voorzien in een (deel)oplossing van het docententekort in het VMBO en MBO techniek sector! Technische kennis hebben de deelnemers voldoende in huis, maar pedagogisch didactisch valt er nog wel het e.e.a. bij te brengen (veelal). Het PDD legt daarvoor een solide basis, waarbij doorstroom tot assistent docent of een volledig tweede graads docenten bevoegdheid op termijn (indien gewenst/niet verplicht) goed aansluit.

U vindt in de flyer meer info over het traject.

In de studentenhandleiding vindt u opdrachten (om een beeld te krijgen over de inhoud van de lessen). Er zal uiteraard een nieuwe handleiding beschikbaar komen zodra een startdatum bekend is. Normaliter start er in maart en oktober van elk kalenderjaar een groep (bij voldoende aanmeldingen). Max. groepsgrootte 18 personen. Eerstvolgend startmoment maart/april 2023.

Even wat feiten:

  1. 17/18 les bijeenkomsten (pedagogisch/didactisch) bij de Hogeschool Rotterdam (op donderdagen van 16-20 u), tweewekelijks = om de week (m.u.v. schoolvakanties)
  2. Parallel hieraan een stage van 80-100 uur bij een vmbo of mbo of opleidingsbedrijf (naar keuze van de deelnemer)(zij-instromers lopen deze “stage” op de school waar ze werken).
  3. Verder lesvoorbereiding/ portfolio opdrachten maken (geen examens)
  4. Totale studiebelasting: max. 450 uur (lessen + huiswerk + stage + stagevoorbereiding + portfolio opdrachten).
  5. Er is geen examen aan het PDD verbonden, maar 10 portfolio opdrachten die gemaakt en voldoende beoordeeld moeten worden en er is een aanwezigheidsvereiste (min. 80%).Het scholingstraject heeft een drempelloze instroom (technische vooropleiding wel noodzakelijk (mag LTS/mbo 3/4 of hbo zijn) gecombineerd met werkervaring.

Geen kosten voor de cursus incl. lesmaterialen mits de werkgever is aangesloten bij een van de participerende fondsen (Wij-Techniek/OOM/A+O Metalektro en Bouwend Nederland). Anders bedragen de kosten € 3200,- incl. btw. Het is verstandig om voor aanvang van het traject met het betreffende fonds af te stemmen hoe de vergoeding op dat moment is. De meeste fondsen vergoeden het opleidingstraject volledig. Verletkosten worden niet vergoed.

Voor zij-instromers in het onderwijs nemen de scholen deze kosten voor hun rekening (bijv. uit STO gelden).

Na de opleiding bepaalt de HTO-er zelf (i.o.m. de werkgever) of en zo ja hoeveel uur men les wil gaan gegeven. Er is geen verplichting, dat men na het PDD les MOET gaan geven. Men kan de opgedane kennis bijvoorbeeld ook in de eigen bedrijfsschool inzetten.

Iemand kan structureel een x aantal uren als HTO aan een school verbonden worden, of incidenteel (in geval van nood/ziekte) gastlessen gaan geven (bijv. op bepaalde keuzevakken/thema’s).

Mocht u na het HTO traject verder willen studeren tot docent dan kan dat! Zie bijlage Stroomschema studietijd TBO; wordt toegelicht tijdens een intakegesprek).

Graag ontvang ik indien u overweegt te gaan deelnemen uw:

  • c.v.
  • korte motivatie voor deelname aan het PDD traject
  • Kopieën van de behaalde belangrijkste/hoogste technische diploma’s/getuigschriften

We zullen daarna een individueel (vrijblijvend) online intakegesprek organiseren, waarbij iemand van de HR en ik aanwezig zijn.

Verder beantwoorden wij graag alle eventuele vragen tijdens het intakegesprek. Hierna kan besloten worden of iemand wil gaan deelnemen of niet.

Namens Wij Techniek, A+O Metalektro, OOM, Bouwend Nederland en de gemeente Rotterdam,Mw. Drs. A.A.G.M. (Rian) van Noord-Horvers

Projectleider scholingstraject Hybride Techniek Opleider Zuid-Holland