• Loopbaan­oriëntatie, -begeleiding en promotie

    Programmalijn 5: Loopbaanoriëntatie, -begeleiding en promotie

    Programmalijn 5 is gericht op het creëren van een modern beeld van techniekberoepen bij leerlingen en hun sociale omgeving, door de doelmatigheid van de LOB-activiteiten te vergroten. Ook is LOB gericht op het vergroten van het effect van LOB door dit beter meetbaar te maken.

    Coördinator programmalijn 5: Henrique Dekkers (hdekkers@lucasonderwijs.nl).