Loopbaan­oriëntatie, -begeleiding en promotie

Programmalijn 5: Loopbaanoriëntatie, -begeleiding en promotie

Programmalijn 5 is gericht op het creëren van een modern beeld van techniekberoepen bij leerlingen en hun sociale omgeving, door de doelmatigheid van de LOB-activiteiten te vergroten. Ook is LOB gericht op het vergroten van het effect van LOB door dit beter meetbaar te maken.