• Onderwijs­innovatie en een doorlopende leerlijn

    Programmalijn 4: Innovatie onderwijs en doorlopende leerlijnen

    Programmalijn 4 is erop gericht om het technisch vmbo te innoveren. Hierbij is de uitdaging om:

    1. leerlingen meer praktijkervaring op te laten doen (om het leren meer plaats te laten vinden in een context die past bij de technische beroepen, c.q. betekenisvol leren) en

    2. 21-eeuwse – en digitale vaardigheden op te laten doen. Daarnaast is het doel om de aansluiting tussen het vmbo (bovenbouw) en mbo te versterken.

    Coördinatoren programmalijn 4: Henrique Dekkers (hdekkers@lucasonderwijs.nl) en Konra Buls (k.buls@rocmondriaan.nl).