Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Programmalijn 1: Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Programmalijn 1 is erop gericht om de samenwerking tussen het technisch vmbo en bedrijfsleven te intensiveren en te professionaliseren. Deze samenwerking faciliteert de andere programmalijnen op de volgende gebieden: onderwijsinnovatie (praktijkervaring en 21-eeuwse vaardigheden), stages, de professionalisering van docenten, techniekfaciliteiten en LOB-activiteiten. Deze activiteiten staan uitgewerkt bij de andere programmalijnen.