Startconferentie Docentenvraagstuk

Op maandag 21 november jl. vond de startconferentie plaats, georganiseerd door STOHA, met als thema: “Docentenvraagstuk”. Onder het genot van een viergangendiner zijn de bijna 40 genodigden in gesprek gegaan over wie en wat nodig is voor de realisatie van hoogwaardig, aantrekkelijk en innovatief onderwijs. De gasten waren afkomstig uit de brancheorganisaties, schoolbesturen en overheden.

Er waren vier tafels waar een discussie werd gevoerd en na iedere gang wisselden de deelnemers van tafel; er waren in totaal drie rondes. Aan iedere tafel zat een voorzitter als gespreksleider.

Tijdens de plenaire opening gaf stuurgroepvoorzitter Fons Loogman een ruwe schets van het vraagstuk. Zo is er sprake van een dubbel tekort, namelijk een tekort aan docenten en krapte op de arbeidsmarkt. Als we geen mensen meer kunnen opleiden heeft dit zijn weerslag op tekorten in alle sectoren, gaan we het in de maatschappij voelen en kunnen we de grote transities niet aanpakken. Helaas zien we, ondanks alle initiatieven en plannen, het tekort alleen maar toenemen en is het een absolute noodzaak om het docententekort aan te pakken. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet.

De conferentie was de eerste stap om deze gezamenlijke inzet te concretiseren. De vier tafelheren leidden het gesprek vanuit vier verschillende invalshoeken, om zoveel mogelijk input te krijgen. De drie leidende vragen daarbij waren:

  1. Wat valt op?
  2. Wat gaan we doen?
  3. Wie gaat het doen?

De opbrengst van deze avond wordt in de stuurgroep van STOHA besproken en daarna worden de volgende stappen geformuleerd. Wordt vervolgd!

Stuurgroepvoorzitter Fons Loogman tijdens de plenaire opening