STO met een jaar verlengd

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO.

Hoofdpunten:

  1. De transitiefase waarin we nu zitten, wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor dat jaar gewoon subsidie (een kwart van de subsidie die ze de afgelopen jaren hebben ontvangen), maar moeten wel een plan en een begroting indienen bij DUS-I. Richtlijnen hiervoor komen binnenkort.
  2. De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat dit beter aansluit op de verlenging. Er volgt duidelijkheid over de data waarop er verantwoord moet worden.
  3. In 2024 mag een deel van de subsidie gebruikt worden voor het maken van plannen voor de komende fase (2025 – 2029).
  4. In de periode 2025 – 2029 is er weer jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen.

De regeling voor de periode 2025 – 2029 wordt uiterlijk maart 2024 gepubliceerd.

Klik hier om de kamerbrief te lezen.