Workshop Dobot

Op 29 februari 2024 vond een inspirerende STOHA-sessie plaats bij Sc-Delfland. Het begrijpen van
kunstmatige intelligentie (AI) is fundamenteel in de nabije toekomst. Sterker nog: de nieuwe
generatie gaat hier in hun leven het meest mee te maken krijgen. Samen met dobots.nu is door een
aantal scholen, vo en mbo, de eerste stap gezet.


Cobots zijn de nieuwste technologie op robotgebied en hebben de wereld
van automatisering flink veranderd. De naam cobot is een afgeleide van
‘collaboratieve robot’. Deze robots zijn collaboratief omdat ze veilig samen
kunnen werken met mensen. Dit kunnen ze omdat ze uitgerust zijn met
gevoelige sensoren die de robot ‘gevoel’ geven. Als de robot wordt
onderbroken in zijn werkzaamheden, zal die in een veiligheidsstand schieten.

De deelnemers maakten kennis met het product Dobot en het bijbehorende lesmateriaal. De brede
basiskennis Robotica is opgenomen in een zgn. keuzevak voor het vmbo en samen met de tool Dobot
en bijbehorende producten kan dit vrij eenvoudig geïmplementeerd worden in het onderwijs.
Bovendien wordt vanuit dobots.nu training en ondersteuning verzorgd.